Geri Tüm Meclis Kararları

Karar No      :316                          

Karar Tarihi  :10/09/2015

KONUSU:

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a) 2015 yılında Kavaklıdere Belediye Başkanlığınca uygulanacak Gelir Tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi gereğince görüşülmesi  


Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun 19/08/2015 tarihli raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonumuz, 19/08/2015 tarihinde Saat:14:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/08/2015 tarihli toplantısında  Komisyonumuza havale edilen Kavaklıdere Belediyesinin 2015 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvellerinde yapılan  değişiklik Komisyonumuzun 19/08/2015 tarihli toplantısında incelendi. 

 Kavaklıdere Belediyesinin 2015 Yılı Gelir tarifesinin 1.maddesindeki İlan ve Reklam Ücretleri adı altında alınan hoparlör ilan ücretinin düğün ve sünnet ilan ücretleri aynı kalmak üzere, satış, reklam vb. ilanlarından alınan ilan ücretleri;

50 kelimeye kadar olan satış ilanlarından (tekrarsız olarak) : 30,00 TL

50 kelimeden sonrası için (tekrarsız olarak)                             : 50,00 TL

2015 Yılı Gelir Tarifesindeki İmarla ilgili tarifelerde hiçbir değişiklik yapılmadan tarifenin alt bölümüne "NOT" başlığı altında; "Resmi Eğitim Kurumları, İbadet Yerleri ve Kamu Yararına Çalışan (Bakanlar Kurulu Kararı İle Kamu Yararı Kararı Bulunan) Dernek ve Vakıflar muaftır" şeklinde

03.07.2015 tarih ve 58 sayılı Meclis Kararı ile yapılan değişiklik, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi gereğince değerlendirilmiş, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.   

Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

2015 yılında Kavaklıdere Belediye Başkanlığınca uygulanacak Gelir Tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi gereğince görüşülmesi konusuna ait yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ


Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız..