Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 316                            

Karar Tarihi : 14/09/2017                 

KONUSU:

     Mülkiyeti Yatağan Belediye Başkanlığına ait olan, İlimiz Yatağan İlçesi Bahçeyaka Mahallesi 254 parsel numaralı 27.900,00 m² yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız adına; Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan, İlimiz, Yatağan İlçesi Kafkaplancık Mahallesi 359 parsel numaralı 5.200,00 m² yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın da Yatağan Belediye Başkanlığı adına, Medeni Kanunun 698. ve 699. maddeleri gereğince tescil edilmesi hususunun görüşülmesi.      

       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 13/09/2017 tarih ve 47720051-301.01/2205 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız