Geri Tüm Meclis Kararları

 

                                                                                                           T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 316                      

Karar Tarihi   : 13/12/2018          

 

KONUSU:

22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereği yazı ekinde sunulan (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen kadroların iptal ve ihdası, (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen dolu kadroların derece değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarihli ve 58798979-907.02-E.4570 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

 

Kararın devamı için tıklayınız.


 Ek-1 için tıklayınız.

Ek-2 için tıklayınız.