Geri Tüm Meclis Kararları
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :317                          

Karar Tarihi  :10/09/2015

KONUSU:

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

b) Marmaris İlçe Belediyesinin 2015 Yılı Bütçesinde aktarma yapılması hususunun 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi gereğince görüşülmesi

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun 19/08/2015 tarihli raporunda;

Plan Bütçe Komisyonumuz 19.08.2015 tarihinde, saat 14:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2015 tarihli Meclis toplantısında Komisyonumuza havale edilen 05/08/2015 tarih ve 1724 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında, Marmaris Belediye Meclisinin almış olduğu 07.07.2015 tarih ve 74 sayılı meclis kararında 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince 2015 Yılı bütçesinde ekli listede belirtilen bütçe tertiplerinde aktarma yapılması Plan Bütçe Komisyonumuzun 19/08/2015 tarihli toplantısında incelendi.

Komisyon raporumuz ekinde yer alan Marmaris Belediye Meclisinin almış olduğu 07.07.2015 tarih ve 74 sayılı meclis kararında 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince 2015 Yılı bütçesinde ekli listede belirtilen bütçe tertiplerine, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince; aktarma yapılması oy birliği ile uygun görülmüş olup;

Meclisimizce kabulünü arz ederiz. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Yukarıda metni yazılı rapor ve eki “Ödenek Aktarma Listesi’nde belirtilen bütçe tertiplerine aktarma yapılmasıyla ilgili Plan ve Bütçe komisyon Raporu ve ekinin komisyondan geldiği şekli ile kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. Maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.  


Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız..

Ek için tıklayınız..