Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 317                             

Karar Tarihi : 14/09/2017                

KONUSU:

         27- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

    a)Dalaman İlçesi, Taşlıburun Mahallesi, Payam Mevkii, 209 ada, 91 nolu parseli kapsayan planlama alanı için toplamda “ 999 kw kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali” ve “Tarım Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Belediye Meclisince incelenerek tashih-i kararı alınması hususunun görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2017 tarihli raporunda;

       14.09.2017 tarihinde saat 15:55’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.09.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-5613 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.09.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Dalaman İlçesi, Taşlıburun Mahallesi, Payam Mevkii, 209 ada, 91 nolu parseli kapsayan planlama alanı için toplamda “ 999 kw kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali” ve “Tarım Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Belediye Meclisince incelenerek tashih-i kararı alınması hususunun görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.09.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-5613 sayılı yazısında;