Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :318                         

Karar Tarihi   :14/07/2016             

KONUSU:

         Mazeretli Meclis Üyeleri  

          Hüseyin NEBİOĞLU, Atabey AKGÜN, Recep ŞATIR, Dursun GÖKTEPE, Şakir ÖZDEMİR, Umut Barış BAYKARA, Hüseyin ÜNAL, Yaşar GENCEL, Muhammet ŞAŞMAZ, Ahmet Bülent SANCAKDAR’ın mazeretleri nedeniyle mazeretli sayılmalarına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.