Geri Tüm Meclis Kararları
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :318                          

Karar Tarihi  :10/09/2015

KONUSU:

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

c) Ulaşım Daire Başkanlığına ait 2015 yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun 19/08/2015 tarihli raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonu 19/08/2015 tarihinde saat 14.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplandı. Komisyonumuzca; Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 03/08/2015 tarih ve 21365915-050.04-6439 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.08.2015 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen " Ulaşım Daire Başkanlığına ait 2015 yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi " konusu görüşüldü.

Komisyon Görüşü: Ulaşım Daire Başkanlığına ait 2015 yılı Gelir Tarifesi meclise sunulan aşağıdaki tablodaki fiyat ve isimlerin;

1-Akaryakıt ve LPG İstasyonu  (Müşterek Tesisler Dahil) 

:

5.000,00 TL

2-İşhanı-Çarşı-AVM ve benzeri

:

10.000,00TL

3-Diğer

:

2.500,00 TL

4-Konut + Tarımsal Kullanım

:

250,00 TL


Aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;

1-a)LPG İstasyonu

5.000,00 TL

1-b)Akaryakıt İstasyonu

7.500,00TL

1-c)Akaryakıt ve LPG İstasyonu

10.000,00TL

2-a)İşhanı, Çarşı, AVM ve 3 Yıldız ve üzeri Otel , Motel 2.000 metrekare altı Tesisler ve benzeri

7.500,00TL

2-b) İşhanı, Çarşı, AVM ve 3 Yıldız ve üzeri Otel , Motel 2.000 metrekare üstü Tesisler ve benzeri

15.000,00TL

3) Diğer

5.000,00 TL

4) Konut+Tarımsal Kullanım (Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik kapsamında verilecek geçiş yolu izin belgelerinde) 

250,00 TL

komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur.

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Ulaşım Daire Başkanlığına ait 2015 yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi konusuna ait yukarıda metni yazılı komisyon raporunun aşağıda belirtildiği gibi Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.    

1-a)LPG İstasyonu

5.000,00 TL

1-b)Akaryakıt İstasyonu

7.500,00TL

1-c)Akaryakıt ve LPG İstasyonu

10.000,00TL

2-a)İşhanı, Çarşı, AVM ve 3 Yıldız ve üzeri Otel , Motel 2.000 metrekare altı Tesisler ve benzeri

7.500,00TL

2-b) İşhanı, Çarşı, AVM ve 3 Yıldız ve üzeri Otel , Motel 2.000 metrekare üstü Tesisler ve benzeri

15.000,00TL

3) Diğer

5.000,00 TL

4) Konut+Tarımsal Kullanım (Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik kapsamında verilecek geçişyolu izin belgelerinde) 

250,00 TL


Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız..