Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :319                        

Karar Tarihi  :14/07/2016            

KONUSU:

         Gün Tespiti        

          Bir dahaki meclis toplantısının 11 Ağustos 2016, Perşembe günü, saat: 14:00’de yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.