Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 319                             

Karar Tarihi : 14/09/2017                

KONUSU:

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

      c) Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesinde yer alan 421 ada 11 parsel ve 418 ada 8 parseli kapsayan “İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Değişikliğinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2017 tarihli raporunda;

       14.09.2017 tarihinde saat 15.55’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.09.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-5657 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.09.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesinde yer alan 421 ada 11 parsel ve 418 ada 8 parseli kapsayan “İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Değişikliğinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.09.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-5657 sayılı yazısında;