Geri Tüm Meclis Kararları

 

                                                                                                           T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 320                      

Karar Tarihi   : 13/12/2018          

KONUSU:

1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında spor alanında kalan İlimiz, Fethiye İlçesi, Günlükbaşı Mahallesi 1325 ada 1 parseldeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre beş yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunda Büyükşehir Belediyesi Meclisimizce 12.11.2015 tarih ve 413 sayılı karar alınmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 26.10.2018 tarih ve 71188846/194399 sayılı “Tasarruf Tedbirleri” konulu yazısına istinaden, 3194 sayılı İmar Kanunun 10’ncu maddesine göre beş yıllık İmar Programından çıkarılması için Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2015 tarih ve 413 numaralı kararının iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 07.12.2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.3912 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.