Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 32                                  

Karar Tarihi  : 14/01/2016                    

KONUSU:

Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı gelir tarifesi, Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülmüş. Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10/12/2015 tarihli ve 437 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak Seydikemer ilçe Belediyesinin 03/11/2015 tarihli ve 115 sayılı meclis kararında yer almasına rağmen komisyon raporunda yer almayan gelir kalemlerinin eklenmesi ve çıkarılması gereken gelir kalemlerinin çıkarılması konusunun görüşülmesi

          Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 06/01/2016 tarihli ve 44338531-841.01.01/2016-48 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.