Geri Tüm Meclis Kararları

 

     T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 321                      

Karar Tarihi   : 13/12/2018          

 

KONUSU:

İlimiz, Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi 421 ada 3 parsel numaralı 6.421,29 m² yüz ölçümlü Tarla nitelikli taşınmazın yazı eki krokide gösterildiği gibi 5.221,29 m² lik kısmının Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılması amacıyla, teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine bedelsiz olarak yazılı talepleri doğrultusunda Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsisi için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 13.12.2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.3970 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.