Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 32                         

Karar Tarihi     : 14/02/2019           

 

KONUSU:

      Başkanlık Makamından Meclise havale edilen Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 09.01.2019 tarihli ve 36924739-105.04-E.788 sayılı yazısı ve Eki, Tablo 2’de tarih ve sayısı belirtilen Meclis Kararlarının iptaline yönelik 10.01.2019 tarihli ve 18 no'lu Meclis Kararı alınmıştır. Bahsi geçen yazı ve Ek'i Tablo 2’de yer alan Meclis Kararlarında “09.06.2016 tarih ve 266 sayılı” yazılması gerekirken sehven “06.06.2016 tarih ve 266 sayılı” olarak yazılan Meclis Karar tarihinin “09.06.2016 tarih ve 266 sayılı” olarak tashih edilmesi ve alınan bu tashih kararının 10.01.2019 tarihli ve 18 no'lu Meclis Kararı ile birlikte kullanılması hususunun görüşülmesi.

         Ulaşım Dairesi Başkanlığının 01.02.2019 tarihli ve 36924739-105.04-E.4197 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.