Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :323                             

Karar Tarihi   :11/08/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          c)Fethiye İlçesi, Esenköy Mahallesi, 665 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10.12.2015/427 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin iki (2) adet itirazın 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2016 tarihli raporunda;    

         27/07/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 29/06/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-4099 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.07.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Fethiye İlçesi, Esenköy Mahallesi, 665 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10.12.2015/427 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin iki (2) adet itirazın 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 29/06/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-4099 sayılı yazısında;