Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :326                             

Karar Tarihi   :11/08/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          e)İlimiz, Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Badırga Mevkiinde, 138 ada, 11 nolu parselin komşu parseli olan 138 ada, 12 nolu 2 adet yan yana parsellerde “Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyonu” talebinin bulunması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda; Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Badırga Mevkii, 138 ada, 11 nolu parselde teklif edilen “Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.       

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2016 tarihli raporunda;   

          27/07/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 30/06/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-4149 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.07.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Badırga Mevkiinde, 138 ada, 11 nolu parselin komşu parseli olan 138 ada, 12 nolu 2 adet yan yana parsellerde “Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyonu” talebinin bulunması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda; Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Badırga Mevkii, 138 ada, 11 nolu parselde teklif edilen “Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 30/06/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-4149 sayılı yazısında;