Geri Tüm Meclis Kararları

                                                                         

 

                                                                                                          T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 327                          

Karar Tarihi : 13/12/2018                

KONUSU:

30.   Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

     c) Yatağan Belediye Başkanlığının ek gelir tarifesi ile ilgili 06.12.2018 tarih ve 2018/132 nolu kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesine göre görüşülmesi. 

 

                                     Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.12.2018 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

 

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

Ek için tıklayınız.