Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 328                     

Karar Tarihi   : 13/12/2018         

KONUSU:

        Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

           Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2018 yılı Aralık ayı toplantısına katılamayan; 

Mehmet KOCADON, Muhammet ŞAŞMAZ, Behçet SAATCI, Atabey AKGÜN, Mehmet Halil DOĞAN, Muhsin VURAL, Ahmet KORKMAZ, Muhammet Ali ACAR, Ali Fuat FİDAN, Hakkı Şevket BAYINDIR, İsmet Kamil ÖNER, Enver TUNA, Hasan KARAÇELİK, Selami KARAKAYA ve Yaşar GENCEL’in mazeretlerinin kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.