Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :329                             

Karar Tarihi   :11/08/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          h)Milas İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, 3521 parselde kayıtlı 2.235,31 m² taşınmaz üzerinde hazırlanan PİN:UİP-18876,1 numaralı Milas Belediye Meclisi'nin 06/05/2016 tarih ve 151 sayılı kararı ile uygun bulunmayarak  reddedilen “Ticaret Alanı” Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2016 tarihli raporunda;    

         27/07/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 01/07/2016 tarih ve 36521862-310.99-4190 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.07.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Milas İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, 3521 parselde kayıtlı 2.235,31 m² taşınmaz üzerinde hazırlanan PİN:UİP-18876,1 numaralı Milas Belediye Meclisi'nin 06/05/2016 tarih ve 151 sayılı kararı ile uygun bulunmayarak  reddedilen “Ticaret Alanı” Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 01/07/2016 tarih ve 36521862-310.99-4190 sayılı yazısında;