Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 3                                           

Karar Tarihi  :14/01/2016   

 KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının 

       b- Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Badırga Mevkii, 138 ada, 12 parsele ilişkin “Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyon              Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi   


İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/12/2015 tarihli raporunda;

25/12/2015 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/12/2015 tarih ve 53618066-310.01.02-5061 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.12.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Badırga Mevkii, 138 ada, 12 parsele ilişkin “Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyon Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi " konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/12/2015 tarih ve 53618066-310.01.02-5061 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu için tıklayınız.