Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 33                            

Karar Tarihi  : 14/01/2016               

KONUSU:

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 28. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereği; Meclisimizce, gizli oylamayla Denetim Komisyonuna üye seçimi

            Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08/01/2016 tarih ve 26219312-301.02-44  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.