Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :33                             

Karar Tarihi :15/04/2014                


KONUSU:

EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYE SEÇİMİ

              Ege Belediyeler Birliği Meclisi üyeliği için belediye meclis üyelerimiz arasından  Bahattin GÜMÜŞ asil üye,  Onat AKDU yedek üye olarak OYBİRLİĞİ İLE SEÇİLMİŞTİR.