Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :33                  

Karar Tarihi :10/02/2015    

KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

  1. ORTACA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KATI ATIK TARİFELERİ                 

      Plan ve Bütçe Komisyonun 05/02/2015 tarih ve bila sayılı raporu;

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13/01/2015 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 07/01/2015 tarih ve 33887833-301.01-21 sayılı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yazısı ile meclise sunulan "Ortaca İlçe Belediye Başkanlığı Katı Atık Tarifeleri" Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 05/02/2015 tarihli toplantısında incelendi.

Kararın devamı için tıklayınız.