Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 331                                 

Karar Tarihi : 12/10/2017                      

KONUSU:

      2.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

       a) Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı 08.09.2017 tarih 504 sayılı yazısı ile Milas Atatürk Spor Kompleksine ait Ücret Tarifesinin eklenmesine dair tarife cetvelinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine göre karar alınması hususunun görüşülmesi.

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.09.2017 tarihli raporunda;