Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 33                         

Karar Tarihi     : 14/02/2019           

 

KONUSU:

      Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan, İlimiz, Marmaris İlçesi, Kemeraltı Mahallesi 13 ada 269 parsel numaralı “Arsa” nitelikli taşınmazda yer alan binanın zemin katındaki işyerinin Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün tahsis talep yazılarına istinaden, hizmetlerinde kullanılmak üzere taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren beş (5) yıl süreliğine bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince görüşülmesi.

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05.02.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.351 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.