Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :333                             

Karar Tarihi  :11/08/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          k)Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Kanlıkuyu Mevkii, 145 ada, 1 parselde yer alan 3138,29 m² yüz ölçümlü taşınmaza ilişkin hazırlanan “Sağlık Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2016 tarihli raporunda;    

         27/07/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/07/2016 tarih ve 36521862-310.99-4327 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.07.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Kanlıkuyu Mevkii, 145 ada, 1 parselde yer alan 3138,29 m² yüz ölçümlü taşınmaza ilişkin hazırlanan “Sağlık Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/07/2016 tarih ve 36521862-310.99-4327 sayılı yazısında;