Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 333                                 

Karar Tarihi : 12/10/2017                      

KONUSU:

      Milas Vahşi Çöp Depolama Sahası Rehabilitasyonu Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 4.156.267 TL (dörtmilyonyüzellialtıbinikiyüzaltmışyedi) kredi kullanılması, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN'ün yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.

       Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 05/10/2017 tarih ve 44338531-301.05/5154 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız