Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 335                            

Karar Tarihi : 12/10/2017                 

KONUSU:

         Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetki ve sorumluluk alanında bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesis vb. yerler ile Büyükşehir Belediyesi sınırlarında bulunan Otobüs Durakları üzerinde yer alan Reklam Ünitelerinin (Raket, Bilboard, Totem, Megalight, Kule vb.) 10 yıl süre ile kiraya verilmesi hususunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince karar alınması hususunun görüşülmesi.

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/10/2017 tarih ve 47720051-301.01-2451 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız