Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :336                             

Karar Tarihi  :11/08/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          n)Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2015 tarih ve 385 sayılı kararında Milas İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 353 ada 26, 27, 28, 29, 32, 34, 96 ve 113 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin uygun olmadığı ve imar planının mevcut haliyle korunmasına ilişkin karara yapılan itirazın ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11.02.2016 tarih ve 72 sayılı ile 10.03.2016 tarih ve 107 sayılı karalarına ilişkin itirazın, 06.06.2016 tarih ve 189 sayılı Milas Belediye Başkanlığı Meclis Kararı birlikte değerlendirilerek 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi ile 3194 Sayılı Kanunun 8’inci maddesi uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2016 tarihli raporunda;     

        27/07/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/07/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-4328 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.07.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2015 tarih ve 385 sayılı kararında Milas İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 353 ada 26, 27, 28, 29, 32, 34, 96 ve 113 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin uygun olmadığı ve imar planının mevcut haliyle korunmasına ilişkin karara yapılan itirazın ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11.02.2016 tarih ve 72 sayılı ile 10.03.2016 tarih ve 107 sayılı karalarına ilişkin itirazın, 06.06.2016 tarih ve 189 sayılı Milas Belediye Başkanlığı Meclis Kararı birlikte değerlendirilerek 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi ile 3194 Sayılı Kanunun 8’inci maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/07/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-4328 sayılı yazısında;