Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 336                            

Karar Tarihi : 12/10/2017                 

KONUSU:

    İlimiz Yatağan İlçesi Yeni Mahalle 211 ada 6 parsel numaralı ‘Na Tamam Üç Katlı Kargir Bina’ nitelikli ana gayrimenkulde yer alan Dubleks Otopark’ın Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza mülkiyet devrinin yapılmasına yönelik Yatağan Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih 2014/140 sayılı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2015 tarih ve 162 sayılı kararlarında Dubleks Otopark’ın bağımsız bölüm numarasının ‘1’ yerine sehven ‘25’ yazılmasından dolayı Dubleks Otopark yerine 25 bağımsız bölüm numaralı Dükkân nitelikli taşınmaz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız adına devir ve tescil edilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın mülkiyetinde bulunan Yatağan İlçesi Yeni Mahalle 211 ada 6 parsel numaralı 25 bağımsız bölüm numaralı Dükkan nitelikli taşınmazın Yatağan Belediye Başkanlığı adına, Yatağan Belediye Başkanlığının mülkiyetinde bulunan Yatağan İlçesi Yeni Mahalle 211 ada 6 parsel numaralı 1 bağımsız bölüm numaralı Dubleks Otopark nitelikli taşınmazın Büyükşehir Belediye Başkanlığımız adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince tashihen devir ve tescil edilmesi hususunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca karar alınması hususunun görüşülmesi.

        Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/10/2017 tarih ve 47720051-301.01-2447 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız