Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :337                             

Karar Tarihi   :11/08/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          o)Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkiinde yer alan, 3 Pafta, 31 ve 92 parsel numaralı toplam 52.910,00 m2 yüzölçüme sahip kadastro parselleri üzerine 31 parselin tamamında (A Bölgesi) 990 kW ve 92 parselin 13.713,04 m2'sinde (C Bölgesi) 500 kW olmak üzere toplam 32.863,04 m2 alanda 1490 kW (1,49 MW) kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali” ve 92 parselin 20.046,96 m2'sinde (B Bölgesi) “Tarım Alanı” amaçlı teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2016 tarihli raporunda;     

       27/07/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/07/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-4330 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.07.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkiinde yer alan, 3 Pafta, 31 ve 92 parsel numaralı toplam 52.910,00 m2 yüzölçüme sahip kadastro parselleri üzerine 31 parselin tamamında (A Bölgesi) 990 kW ve 92 parselin 13.713,04 m2'sinde (C Bölgesi) 500 kW olmak üzere toplam 32.863,04 m2 alanda 1490 kW (1,49 MW) kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali” ve 92 parselin 20.046,96 m2'sinde (B Bölgesi) “Tarım Alanı” amaçlı teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/07/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-4330 sayılı yazısında;