Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 337                  

Karar Tarihi : 12/10/2017      

KONUSU:

         22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereği ekte sunulan (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen kadroların iptal ve ihdası, (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen dolu kadroların derece değişikliği hususunun görüşülmesi. 

     İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 04/10/2017 tarih ve 13456491-907.02-3610 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız

Ek için Tıklayınız.