Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 338                            

Karar Tarihi : 12/10/2017                 

KONUSU:

       Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan İlimiz, Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi 2361 parsel numaralı 215,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazda bulunan binanın 1. katında yer alan 15/12 nolu 53,00 m² bölümün 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Menteşe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından açılacak kurslarda kullanılması koşulu ile Milli Eğitim Bakanlığı adına bedelsiz olarak tahsis edilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında karar alınması hususunun görüşülmesi.

       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 11/10/2017 tarih ve 47720051-301.01-2488 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız