Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :339                                     

Karar Tarihi   :11/08/2016                         

KONUSU:

 2.     Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

 a) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün, Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığının, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde ekteki ödenek aktarma listesinde belirtilen bütçe tertiplerinden Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 46.48.01.33.04.5.1.00.5.06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri bütçe tertibine aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.   

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.07.2016 tarihli raporunda;      


Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için Tıklayınız.

Ek için tıklayınız.