Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 339                                         

Karar Tarihi  : 12/10/2017                              

KONUSU:

          İlimiz, Milas ilçesi Hacıilyas Mahallesi 353 ada 79 parsel üzerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 824 (Sekiz Yüz Yirmi Dört) m² alanın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. Maddesi hükmü doğrultusunda; yıllık kira bedeli olarak 1.000,00 (Bin) TL ücret ve her yıl ÜFE oranına göre artırımı yapılarak Muğla Büyükşehir Belediyesine aktarılması karşılığında, 10 (On) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (MUTTAŞ) işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.

      Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 10/10/2017 tarih ve 21365915-301.03-18973 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız