Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :340                                     

Karar Tarihi   :11/08/2016                         

KONUSU:

   2.    Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

   b) Şehirlerarası Otobüs Terminallerinde ve Mahalle Garajlarında Uygulanacak Fiyat Tarifesine ait 2016 yılında uygulanacak ek gelir tarife ve değişiklik tekliflerinin görüşülmesi.    

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.07.2016 tarihli raporunda;Ek için tıklayınız.