Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :341                                     

Karar Tarihi   :11/08/2016                         

KONUSU:

    2.        Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

   c) Menteşe Belediye Meclisinin 2016 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek verilmesi ile ilgili almış olduğu 01.07.2016 tarih ve 193 sayılı Meclis Kararının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 25. maddesi gereği görüşülmesi.   

                Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.07.2016 tarihli raporunda;