Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :34                                         

Karar Tarihi  :14/01/2016                           

KONUSU:

Mülkiyeti Yatağan Belediye Başkanlığı adına kayıtlı olan, İlimiz, Yatağan İlçesi, Akyol Mahallesi, 4 Ada, 3 Parsel numaralı 4.011,00 m2 yüzölçümlü ‘İdare Binası ve Depo’ nitelikli taşınmazın 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca satın alınması hususunun görüşülmesi

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 11/01/2016 tarihli ve 47720051-301.01-75 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.