Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :34                  

Karar Tarihi :10/02/2015   

KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

  1. KAVAKLIDERE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KATI ATIK TARİFELERİ

Plan ve Bütçe Komisyonun 05/02/2015 tarih ve bila sayılı raporu;

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13/01/2015 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 07/01/2015 tarih ve 33887833-301.01-18 sayılı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yazısı ile meclise sunulan " Kavaklıdere İlçe Belediye Başkanlığı Katı Atık Tarifeleri " Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 05/02/2015 tarihli toplantısında incelendi.

            Kavaklıdere İlçesi Katı Atık ve Bertaraf Ücretleri Tarifesi aşağıda belirtildiği gibi komisyonumuza geldiği şekliyle 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre değerlendirilmiş, oy birliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. 05/02/2015, Denilmektedir.       

a)      Meskenlerden aylık KDV hariç                                       : 5,00TL

b)     Resmi Kurumlardan aylık KDV hariç                             :15,00TL  

c)      Diğer İşyerlerinden aylık  KDV hariç                              : 7,00TL   

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Plan ve Bütçe komisyonunca oy birliği ile uygun bulunan Kavaklıdere İlçe Belediye Başkanlığı Katı Atık Tarifeleri, Komisyondan geldiği şekliyle aynen yukarıda belirtildiği gibi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.