Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :342                                     

Karar Tarihi   :11/08/2016                         

KONUSU:

 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

 ç) Ula Göleti alanında deniz bisikleti ve kano kiralama ücretlerine ait 2016 yılında uygulanacak ek gelir tarife tekliflerinin görüşülmesi.    

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.07.2016 tarihli raporunda;Ek için tıklayınız.