Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :343                                     

Karar Tarihi   :11/08/2016                         

KONUSU:

  2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

  d) Seydikemer Belediye Meclisinin 2016 Yılı Bütçe Gelir Tarifesinde İmar ile ilgili ücret tarife cetvelinde değişiklik yapılmasına dair almış olduğu 01.07.2016 tarih ve 81 sayılı Meclis Kararının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 25. maddesi gereği görüşülmesi.