Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 343                                         

Karar Tarihi : 12/10/2017                              

KONUSU:

      İlimiz, Bodrum İlçesi Yalıkavak Mahallesinde bulunan, 04.08.2017 tarih ve 2017/5-383 sayılı UKOME Kararındaki krokide belirtilen araç park yerlerinin imar planları yapılıncaya kadar, geçici olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. Maddesi hükmü doğrultusunda; yıllık kira bedeli olarak 5.000,00 (Bin) TL ücret ve yıllık gelirin %10’u ÜFE oranına göre artırımı yapılarak Muğla Büyükşehir Belediyesine aktarılması karşılığında, 2  (İki) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (MUTTAŞ) işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.

       Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 11/10/2017 tarih ve 21365915-301.03-19087 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız

Ek için Tıklayınız