Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :344                              

Karar Tarihi  :11/08/2016                  

KONUSU:

         Kamulaştırma planında gösterilen Uygulama İmar Planında Düğerek Mahallesi ile Muğla – Denizli Karayolu’na bağlanan 17.00 m’lik 52 nolu yol güzergahı üzerinde bulunan İlimiz Menteşe İlçesi Düğerek Mahallesindeki taşınmazların; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi  

              Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02/08/2016 tarihli ve 99506623-301.01/2209 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.