Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :346                              

Karar Tarihi  :11/08/2016                  

KONUSU:

         İlimiz Seydikemer İlçesi Kumluova Mahallesi 196, 408, 481, 482 ve 568 parsel nolu taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 10. Maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi

              İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/08/2016 tarihli ve 87026510-310.02.01.01-4827 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.