Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :346                          

Karar Tarihi  :08/10/2015                         

MECLİS ÜYELERİ:

Dr. OSMAN GÜRÜN, BEHÇET SAATÇİ (Mazeretli), HÜSEYİN NEBİOĞLU(Mazeretli),ATABEY AKGÜN (Mazeretli), RECEP ŞATIR(Mazeretli), MEHMET HALİL DOĞAN(Mazeretli), ONAT AKDU, MEHMET YILMAZ CESUR(Katılmadı), MEHMET KOCADON, DURSUN GÖKTEPE, MUSTAFA SARUHAN, ÖNDER BATMAZ, TANER USLU,  MUSTAFA PAŞALI, İSMAİL ALTINDAĞ, MUHAMMET TOKAT, ŞAKİR ÖZDEMİR, MEHMET MURAT YAZAR, MELİH ARSLANGİRAY(Mazeretli), ENVER TUNA, HÜROL ÖNDER, KASIM ÖZKAN, BAHATTİN GÜMÜŞ, CUMHUR ÇOBAN, NEVZAT SARIÇOBAN, UMUT BARIŞ BAYKARA, HURŞİT ÖZTÜRK, GÜLTEKİN AKÇA, MUHAMMET ALİ ACAR(Mazeretli), HAKKI ŞEVKET BAYINDIR, MEHMET OKTAY, İSMET KAMİL ÖNER, ALİ FUAT FİDAN(Mazeretli), UYSAL AVCI, YAKUP OTGÖZ, SALİH NAZMİ BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU, CUMHUR GÜRSEL DEMİRCİ, HÜSEYİN ÜNAL(Mazeretli), MUSTAFA KARAKUŞ, HÜSEYİN TURHAN, HASAN HAŞMET IŞIK, YAŞAR GENCEL, EYÜP KATIRCI, MUSTAFA YENİOĞLU, HASAN KARAÇELİK, MEHMET ALİ AVCI, SÜLEYMAN DAĞDELEN, SALİH GÜZEL, MUHAMMET ŞAŞMAZ, RAMAZAN ONTAŞ, İLHAN KURAL, KEMAL İLHAN(Mazeretli), KAMİL CEYLAN, AHMET KORKMAZ, TURGUT ERSOY, ABDÜL CEMİL CEM, ÜMİT KARAARSLAN, SELAMİ KARAKAYA, İBRAHİM TELCİ, İSMAİL AKKAYA, ABDULLAH GÜRSEL UÇAR, CAN CANBEY, AHMET BÜLENT SANCAKDAR, MEHMET DEMİR, MUHSİN VURAL, MESUT KARATAŞ 

KONUSU:

1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

c) UKOME Genel Kurulunun almış olduğu, Muğla ilinde faaliyet gösteren Ticari Taksilerin Çalışma İzin Belgeleri (Ruhsatları) ile Servis Araçları Çalışma İzin Belgeleri (Ruhsatlarının)         düzenlenmesi hususunda çalışma grubu oluşturulması konulu 12.06.2015 tarih ve 2015/3-92 sayılı          kararı gereği, Ticari Taksi ve Servis araçlarına verilecek çalışma ruhsatı ücretlerinin Ulaşım        Dairesi Başkanlığının 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi

Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/09/2015 tarihli raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunu 16/09/2015 tarihinde saat 14.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplandı. Komisyonumuzca; Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 02/09/2015 tarih ve 51433418-622-01-7151 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.09.2015 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen “UKOME Genel Kurulunun almış olduğu, Muğla ilinde faaliyet gösteren Ticari Taksilerin Çalışma İzin Belgeleri (Ruhsatları) ile Servis Araçları Çalışma İzin Belgeleri (Ruhsatlarının) düzenlenmesi hususunda çalışma grubu oluşturulması konulu 12.06.2015 tarih ve 2015/3-92 sayılı kararı gereği, Ticari Taksi ve Servis araçlarına verilecek çalışma ruhsatı ücretlerinin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2015 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi.” konusu görüşüldü.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi teklif edilen Ticari Taksi ve Servis araçlarına verilecek çalışma izin belgesi (Ruhsatı) ücretleri komisyonumuzca değerlendirilmiş; 600 TL olan “Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi (Ruhsatı)” ücretinin 500 TL olarak;  “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsatı) ücretinin değiştirilmeden” 50 TL olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde;  


Tesis Edilen İşlem

Ücret (KDV Dahil)

Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi (Ruhsatı)

500,00 TL

Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsatı)

50,00 TL

olarak kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

UKOME Genel Kurulunun almış olduğu, Muğla ilinde faaliyet gösteren Ticari Taksilerin  Çalışma İzin Belgeleri (Ruhsatları) ile Servis Araçları Çalışma İzin Belgeleri (Ruhsatlarının) düzenlenmesi hususunda çalışma grubu oluşturulması konulu 12.06.2015 tarih ve 2015/3-92   sayılı kararı gereği, Ticari Taksi ve Servis araçlarına verilecek çalışma ruhsatı ücretlerinin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi konusuna ait yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekilde kabulüne, 5393 sayılı Kanunun 18/f maddesi gereği Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız..