Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No        :347

Karar Tarihi   :11/08/2016

KONUSU:

         22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereği dolu kadroda bulunan ve ekte sunulan (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen kadroların iptal ve ihdasının görüşülmesi    

         İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 03/08/2016 tarihli ve 13456491-907.02-3178 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.