Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :347                            

Karar Tarihi  :08/10/2015                          

KONUSU:

1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

ç)Muğla ilinde faaliyet gösteren trafik otoparklarının çalışma usul ve denetimlerinin sağlanması için komisyon oluşturulması ile ilgili UKOME Genel Kurulunun 09.01.2015 tarih ve 2014/4-222 Sayılı kararı gereği, trafik otoparklarının UKOME Genel Kurulundan izin alınması şartıyla faaliyette bulunabilmeleri için yerinde yapılacak inceleme ve tespit çalışmaları ile işletme için düzenlenecek olan “Trafik Otoparkı Çalışma İzin Belgesi” gibi işlemlere ait ücretlerin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi

Plan ve Bütçe  Komisyonunun 16/09/2015 tarihli raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonu 16/09/2015 tarihinde saat 14.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplandı. Komisyonumuzca; Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 02/09/2015 tarih ve 51433418-622-01-7163 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.09.2015 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen “Muğla ilinde faaliyet gösteren trafik otoparklarının çalışma usul ve denetimlerinin sağlanması için komisyon oluşturulması ile ilgili UKOME Genel Kurulunun 09.01.2015 tarih ve 2014/4-222 Sayılı kararı gereği, trafik otoparklarının UKOME Genel Kurulundan izin alınması şartıyla faaliyette bulunabilmeleri için yerinde yapılacak inceleme ve tespit çalışmaları ile işletme için düzenlenecek olan “Trafik Otoparkı Çalışma İzin Belgesi” gibi işlemlere ait ücretlerin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi” konusu görüşüldü.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi teklif edilen aşağıdaki tabloda belirtilen ücret tarifelerinin meclise sunulduğu şekliyle;


Tesis Edilen İşlem

Ücret (KDV Dahil)

Trafik Otoparkı Çalışma İzin Belgesi

5.000,00 TL

1. İnceleme ve Tespit  

Ücretsiz

2. İnceleme ve Tespit  

500,00 TL

3. İnceleme ve Tespit 

1.000,00 TL


olarak kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. 

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Muğla ilinde faaliyet gösteren trafik otoparklarının çalışma usul ve denetimlerinin sağlanması için komisyon oluşturulması ile ilgili UKOME Genel Kurulunun 09.01.2015 tarih ve 2014/4-222 Sayılı kararı gereği, trafik otoparklarının UKOME Genel Kurulundan izin alınması şartıyla faaliyette bulunabilmeleri için yerinde yapılacak inceleme ve tespit çalışmaları ile işletme için düzenlenecek olan “Trafik Otoparkı Çalışma İzin Belgesi” gibi işlemlere ait ücretlerin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi konusuna ait yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekilde kabulüne, 5393 sayılı Kanunun 18/f maddesi gereği Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


Plan Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız..