Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 347                             

Karar Tarihi   : 09/11/2017                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

         b) İlimiz, Yatağan İlçesi, Bozarmut Mahallesi, Göcük Mevkiinde yer alan ve tapunun 670 ve 1268 numaralı parsellerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/c ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31.10.2017 tarihli raporunda;

     31.10.2017 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.10.2017 tarih ve 53618066-310-6277 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.10.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Yatağan İlçesi, Bozarmut Mahallesi, Göcük Mevkiinde yer alan ve tapunun 670 ve 1268 numaralı parsellerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/c ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.10.2017 tarih ve 53618066-310-6277 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.