Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :348                               

Karar Tarihi  :08/10/2015                 

KONUSU:

1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

d)Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2016 yılı performans programlarının görüşülmesi


Plan ve Bütçe  Komisyonunun 16/09/2015 tarihli raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonu 16/09/2015 tarihinde saat 14:00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 04/09/2015 tarih ve 79556812-602.08/2009 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10/09/2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2016 yılı Performans Programlarının görüşülmesi” konusu görüşüldü.

348 Nolu Kararın Devamı için tıklayınız..

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız..