Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 348                                

Karar Tarihi   : 09/11/2017                    

KONUSU:


          2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

       a) 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesine göre hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Performans Programının görüşülmesi.

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.10.2017 tarihli raporunda;

       Plan ve Bütçe Komisyonu 25.10.2017 tarihinde saat 14:00’de ve 30.10.2017 tarihinde saat 13:00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi I Nolu Hizmet Binasında toplandı. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 03/10/2017 tarih ve 5077 sayılı teklifi ile Meclis’e sunulan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12/10/2017 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen “Muğla Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı” konusu görüşüldü.

       2015-2019 Stratejik Planında yer alan Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler doğrultusunda hazırlanan 2018 Yılı Performans Programında yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için belirlenen performans hedeflerinin mali kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup, 2018 Yılı Performans Hedeflerinin toplam kaynak ihtiyacı olan 279.196.035,00 TL’nin tamamının bütçe içinden karşılanacak şekilde aşağıdaki tablolarda gösterildiği üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. Maddesi gereğince Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Kararın devamı için tıklayınız

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için Tıklayınız.