Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :349                              

Karar Tarihi  :11/08/2016                  

KONUSU:

         5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinin ‘m’ bendi gereği Menteşe İlçesine yapılması planlanan Bölge Müzesi Binası için ihtiyaca uygun taşınmaz/taşınmazlar alınması hususunda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca görüşülmesi    

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05/08/2016 tarihli ve 47720051-301.01-2255 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.